sign the petition
Choose a language
Friday, April 12, 2024

 

جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی

قطع معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران

خطر جدی جمهوری اسلامی ایران، در کوتاه مدت، این است که به بمب اتم دست پیدا کند. با وجود چنین تهدیدی از سوی جمهوری اسلامی، آلمان همچنان یکی از مهمترین شرکای تجاری رژیم ایران است. کمپانی های آلمانی به جمهوری اسلامی یاری می رسانند و تحریم های بین المللی را زیر پا می گذارند؛ تحریم هایی که برای جلوگیری از سیاست های خشونت طلب رژیم، صورت گرفته اند.

هدف رژیم ایران صدور انقلاب اسلامی به جهان، دسترسی به موشک های دوربرد و حمایت بین المللی برای تقویت نیروهای اسلامی، همانند حزب الله است که برنامه های اتمی رژیم را به یک تهدید جهانی تبدیل کرده اند. معهذا بطور ویژه، با دستیابی رژیم تهران به بمب اتمی، موجودیت اسرائیل در خطر جدی قرار می گیرد. زیرا از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 تا به امروز، رهبران مذهبی رژیم مانند خمینی، رفسنجانی و احمدی نژاد، در سخنرانی های تحریک آمیز خود، سیاست نابودی دولت یهود را تبلیغ و ترویج نموده اند.

تجهیز دیکتاتوری اسلامی به سلاح اتمی، موقعیت رژیم را در سیاست داخلی تحکیم می کند؛ اعترض های دانشجویان به گونه ای روشمند همچنان سرکوب می شوند. سرکوب بی رحمانه زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی ، همجنسگرایان و مخالفان رژیم در جریان خواهند بود. اعدام و شکنجه، حتی در مورد کودکان و نوجوانان، همچنان در دستور کار روزمره رژیم قرارخواهد داشت. سیاست های خود سرانه، و فساد گستردۀ دولتی و البته، اعترض ها و اعتصاب های شجاعانه مردمی، نشانگر عمق نارضایتی عمومی در ایران است.

برای جلوگیری از اتمی شدن ملایان، رژیم تهران باید به گونه ای هدفمند مورد تحریم های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. رژیم ایران تا کنون توانسته است با حمایت های آلمان وقت بخرد. دولت آلمان، تا کنون تحریم های خود را اجرا نکرده و مهمترین تحریم های بین المللی را نیز سد کرده است. معاملات اقتصادی آلمان وایران نه تنها کم نشده، بلکه افزایش نیزیافته اند. سخنان شفاهی و محکومیت های رژیم تهران و حمایت لفظی از اسرائیل توسط دولت آلمان، می بایست اجرایی شوند.

بطور ویژه، دولت آلمان می تواند رژیم تهران را به جد، تحت فشار قرار دهد؛ زیرا برخلاف آنچه گفته می شود، این جمهوری اسلامی ست که به واردات تکنولوژی آلمان وابسته است. اما درست برعکس، معاملات آلمان و ایران، رو به اوج است. نمونه وار می توان از شرکت زیمنس نام برد که از جمله، تکنولوژی پیشرفته امنیتی برای کنترل، در اختیار رژیم ایران قرار داده است. کمپانی های دیگر آلمانی همچون زیمنس، دایملر، اشتاینر، توسن کروپ، ورت، لینده، لورگی و غیره، در ساخت نیروگاه ها و پروژه های ساختاری و نیز در زمینۀ انرژی، بسیار فعال هستند و رژیم تهران را در بخش های مهم حمایت می کنند. خاطرات پشتیبانی آنها از رژیم ناسیونال سوسیالیست و نقش این شرکت ها به عنوان حامی و خواست سود جویانه از این موقعیت، می بایستی شرکتهای آلمانی را به دوری از رژیم ایران وادار نماید.

هرکس که با رژیم غیر قابل کنترل ایران معامله کند، در حقیقت به سرکوب مردم ایران، به تقویت تروریسمم بین المللی، و نیز، به مجهز شدن رژیم به سلاح های اتمی برای پیشبرد سیاست های یهود ستیزانه، مانند انکار هولوکاست، یاری می رساند.


ما از شرکت های آلمانی می خواهیم:


از معامله با رژیم جمهوری اسلامی ایران خودداری کنند:

ما از دولت آلمان می خواهیم که تحریم های همه جانبه را که مانع این معامله ها هستند، به مورد اجرا بگذارد.

تحریم های مؤثر و همه جانبه، باید در سطح اروپا و در سطح بین المللی اجرا شوند.

از تمام نیروهای سیاسی ایرانی، چه در تبعید و چه در ایران که برای حقوق بشر ، آزادی های فردی ، برابری حقوق زنان ومردان و برقراری دموکراسی و حکومتی سکولار در ایران فعالیت می نمایند، پشتیبانی شود.

فعالیت های گروه حزب الله در آلمان، می بایست هرچه سریعتر، ممنوع گردد.

* First Name:

* Last Name:

* E-mail Address:

¹

City:

Profession:

Country:

* Compulsory Fields
¹ This data will not be made public

من می خواهم از اخبار روز با اطلاع گردم به همین دلیل لطفا من را
نیز درلیست آبونه  بولتن خبری بمب را متوقف کنید قرار دهید
:

Please support STOP THE BOMB with a donation. Account details: Account holder: Mideast Freedom Forum Berlin, Account number: 7668866, Bank: Deutsche Bank, Bank code: 100 700 24, reason for payment: "Stop the Bomb", IBAN: DE75 1007 0024 0766 8866 00, BIC/Swift: DEUTDEDBBER